Na vele jaren deel uitgemaakt te hebben van een modelbouwvereniging waarin alle schalen aan bod kwamen

 en zich met succes ingezet te hebben voor het Belgische N-spoor in Vlaanderen te promoten, hebben de N-liefhebbers eind 2008 besloten een nieuwe vereniging op te starten.

​

De Statuten van de vereniging werden begin 2009 unaniem goedgekeurd en verschenen in het Belgisch Staatsblad, zo was "N160 vzw" een feit.

​

Enerzijds is ons voornaamste doel het uitwisselen, aanleren, gebruiken en zoeken van technieken en werkmethodes om alles te bouwen wat wij op een baan nodig hebben.

Anderzijds een nieuwe modulebaan naar NMBS-voorbeeld te bouwen, dit alles in een vriendschappelijke sfeer.

​

Het project dat opgestart werd vind zijn oorsprong in de NMBS lijn 122.

​

  INFO : luc@n160.be