BALEGEM

Modelbaan “Balegem-Dorp” is een eerste onderdeel van een volledige nieuwe modelbaan in spoor N (schaal 1/160) met als thema lijn 122 (van Gent Sint-Pieter tot Geraardsbergen).

 

Het initiatief werd een 7-tal jaar terug geopperd om een nieuwe baan in schaal N te ontwerpen. Het moest een dubbelsporige stoom- en/of diesellijn zijn en daarvoor kwamen er twee lijnen in aanmerking, waaronder lijn 122. Eén van de leden van N160 had tijdens zijn legerdienst kennisgemaakt met iemand uit de streek en bij die man een paar keer op bezoek geweest. Telkens was hij begeesterd door het prachtige Oost-Vlaamse landschap. Samen met zijn voorliefde voor modeltOm het station en zijn omgeving na te bouwen, was het van belang om ons voldoende te informeren.  Dankzij contacten met enkele mensen die in de gekozen periode geleefd hebben, opzoeking van oude foto’s, plannen en kennis van gebouwen, hebben wij ons een beeld kunnen vormen hoe de omgeving er toen ongeveer uitzag.  De exacte werkelijkheid konden we niet weergeven, hier en daar hebben wij een compromis moeten sluiten omdat we niet voldoende kennis en inzichten konden verwerven.  Met behulp van de huidige situatie vervolledigden we ons beeld.  Vier jaar is er nodig geweest om de nodige gegevens op te zoeken en te verwerken.

 

In het najaar van 2008 werd gestart met de bouw van de modulebaan.  De baan zoals ze nu tentoon staat, werd één week voor Bruisend Balegem 2010 afgewerkt.  Aangezien in schaal N geen Belgische huisjes te vinden waren, laat staan de huizen in Balegem, waren wij genoodzaakt om alle huizen zelf te vervaardigen.  Technieken werden ontwikkeld, plannen werden opgezocht (in de mate van het mogelijke uiteraard).  Voor plannen van huizen die we niet konden vinden, zijn we op een alternatieve manier op zoek gegaan.  Enkele huizen werden ter plaatse opgemeten en minutieus nagebouwd en aan de hand van foto’s werden andere huizen gereconstrueerd (via standaard afmetingen van o.a. deuren).  Aangezien we van sommige gevels geen foto hebben kunnen maken, werden voor deze gevels gekeken naar andere huizen buiten Balegem, daar in de periode 1960-1970 de bouwtrend in Vlaanderen nagenoeg hetzelfde was.  De brug over de spoorweg werd ter plaatse opgemeten en volledig nagebouwd.  Plattegronden van de omgeving en de situering van huizen, straten en zo verder konden gemakkelijk achterhaald worden via het internet.  Zo zijn www.maps.google.be of www.gisoost.be een heel interessante websites om luchtfoto’s van Balegem (tot op 1/2000 – en heel Oost-Vlaanderen) terug te vinden, alsof je met een vliegtuig over het landschap vliegt.  Je kan daar foto’s terugvinden uit 2002,2006 en 2010, maar spijtig genoeg niet uit de jaren ’60 en ’70.reinen, speelde hij toen al met het idee om modelbouw en het Oost-Vlaamse landschap te combineren. De zaak ging echt aan het rollen wanneer hij er een bevriende, actieve modelbouwer bij betrok. Hij nam deze modelbouwer een keer mee naar o.a. Balegem met de woorden: “Als we dit eens konden nabouwen”.

 

De periode waarin we het station nagebouwd hebben, situeert zich in de periode 1965-1975, toen de goederenkoer nog aanwezig en actief was. Bijkomende reden om voor deze periode te opteren was het beschikbaar rollend materieel in schaal N.  Op deze lijn hebben in die tijd voornamelijk locomotieven van het type 51, type 59, type 60/61 en het type 62/63 gereden.

​

Bijna alle goederenkoeren in België zijn vervaardigd uit “kinderkopjes”.  Uiteraard konden deze klinkers dan ook niet ontbreken op onze modelbaan.  Met boetseerklei werd de goederenkoer klinker voor klinkeraangelegd, het hoeft niet gezegd te worden dat dit een monnikenwerk was.  Ook in deze periode werden heel wat kasseiwegen vervangen door betonstraten of betonklinkers.  Beide varianten hebben wij weergegeven, Houtte (Stationstraat) en de Meerlandstraat werden voorzien van kasseien, het zichtbaar stuk van de Poststraat werd van betonklinkers voorzien.

 

Na WO II is de bouwwoede op gang geschoten en werden heel wat velden en weiden geofferd ten voordele van woningbouw.  Hier en daar lagen er nog percelen ongebouwd, maar aan de huidige woningen te zien, waren in 1965-1975 toch heel wat percelen bebouwd.  Woningen werden voorzien van tuinen.  Op modelbouwgebied lag hier de grootste uitdaging aangezien van tuinen toen bijzonder weinig foto’s werden genomen.  Hier en daar hebben we toch wat gevonden en dankzij deze informatie konden we enkele tuinen toch reconstrueren, zij het door foto’s, zij het door wat de bewoners ons konden vertellen.  Van het merendeel van de tuinen langs de Poststraat hadden wij totaal geen beeld, maar wel stond vast dat heel wat mensen hun eigen grond cultiveerden voor eigen voordeel, zij het groenten, zij het fruit.  Dit probeerden wij weer te geven in de tuinen langs de Poststraat.

 

Naast het perron richting Zottegem stonden tot ongeveer 2002 een terrein vol met bomen.  Dankzij een foto verwierven wij een inzicht in het type boom en hoe de bomen ingeplant stonden. Alle bomen (128 stuks) in het bos op de modelbaan en alle andere bomen en struiken op de modelbaan werden volledig zelf met de hand gemaakt via de draadvlechtmethode.  Enkel de bloemen werden aangekocht (ca. 1200 bloemen).

 

Aangezien Balegem-Dorp een stuk wordt van een grotere baan, impliceert dit dat wij naast Balegem-Dorp nog andere stations gaan nabouwen. In de planning zit in eerste instantie Scheldewindeke en Balegem-Zuid.

OPSTELLINGSPLAN