SOMEWHERE IN FLANDERS

Deze baan is een deel van de vroegere MOBOV-N-baan.

De overgebleven modules blijven voor ons van een grote waarde. Met deze zijn we naar verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland geweest.

Ze hebben zeer lang de basis gevormd van onze baan waar we steeds verder aan werkten.

Het idee was een fictieve baan te maken naar NMBS-voorbeeld gebruikmakend van vele herkenbare scenery onderdelen.

Toelichting bij de modules (beginnende van links)

De gele modules zijn opstel- en keersporen variabel te gebruiken met verschillende modules.

Dubbelsporige module: een aansluitingsmodule om de baan te kunnen koppelen aan andere banen volgens AFAN-norm.

De volgende 2 modules zijn aangelegd als een enkelsporige aftakking van het dubbelspoor. Als thema werd een silo met spooraansluiting bijgevoegd (met pendelsysteem)

De 4 bochtmodules vormen een geheel, een dubbelsporige lijn met brug over een kanaal. Bijkomend werd er een trambaan aan toegevoegd.